bag in box

PONUDA BAG IN BOX

Posebnu ekspaniziju kod nas BAG IN BOX doživljava u vinskoj industriji gde se sve više vinarija odlučuje da svoja vina pakuje u ovu ambalažu. Vina u BAG IN BOX-u su daleko dugotrajnija nakon otvaranja na sobnoj temperaturi, što kupcima omugućuje duži period konzumiranja i čivanja.

Mi smo uvoznici i distrubuteri kesa (vrećica) BAG IN BOX, hrvatskog proizvođača CREDO Osijek. Višegodišnje iskustvo u upotrebi i plasmanu ovog artikla izdvaja nas od klasičnih trgovaca, jer mi koristimo ono što preporučujemo i prodajemo drugima. Ponuda kesa je standardna, kako za vino tako i za sok, a na posebne zahteve odgovaramo u najkraćem roku. Uz prodatu robu dajemo i sertifikate nadležnih institucija o zdravstenoj ispravnosti.

Takođe obezbeđujemo kompletnu uslugu od dizajna do izrade kartonske ambalaže po zahtevu kupca. Štampane kutije 3 i 5 litara, blanko od 10 litara. Višegodišnje iskustvo u izradi i upotrebi BAG IN BOX ambalaže, kao i velik broj naših korisnika su garancija kvaliteta.

Kontaktirajte nas

Vama smo na usluzi 24/7